Quantum Touch is een methode van genezing met energie die gebruik maakt van de principes van resonantie en afstemming om genezing te bevorderen. De beoefenaars focussen op het versterken van de levenskrachtenergie (Ki of Chi) in combinatie met verschillende ademhalingstechnieken en lichaamsbewustzijnsoefeningen. De grondlegger van Quantum Touch is Richard Gordon.

Effect van Quantum Touch

  • Rust en ontspanning
  • Snelle en diepgaande vermindering van pijn
  • Versnelling van het genezingsproces
  • Uitlijning van botten en wervels naar hun oorspronkelijke stand
  • Versneld herstel van wonden en ontstekingen
  • Verlichting van emotionele pijn
  • Herstel van gedeformeerde of gebroken botten

Overeenkomsten met Reiki

  • Healing d.m.v. handoplegging
  • Gebruik van energie

Verschillen tussen Reiki en Quantum Touch

Quantum Touch is een actieve methode voor healing. Het trillingsniveau van de energie van de behandelaar wordt omhoog gebracht d.m.v. ademshalingstechnieken en lichaamsvisualisatie. Daarna stemt de trilling van de persoon die wordt behandelt zich af op de trilling van de behandelaar. Hij activeert zijn eigen levenskrachtenergie en geneest zichzelf.

Reiki is een passieve methode voor healing. De Reiki-energie stroomt automatisch door de handen van de behandelaar omdat zijn kanalen bij de verschillende inwijdingen zijn geopend.