Wat is helderwetend?

Iemand die helderwetend is, heeft een zeer hoog ontwikkelde intuïtie. Helderwetend is precies wat het woord zegt: ‘het gewoon weten dat iets zo is, ook al is daar geen enkele rationele grond voor’. Het gaat veel verder dan alleen het buikgevoel. Zij die helderwetend zijn, hebben toegang tot meer kennis dan de gemiddelde niet helderwetende mens, omdat het weten zuiver en diep is.

Letterlijk is helderwetend: ‘het antwoord weten’. Bij helderwetendheid krijgt de persoon een oplossing binnen. Helderweten is eigenblijk een totaal gevoel krijgen van een voorval of een persoon. Het is een combinatie van helderziend, helderhorend en heldervoelend. De persoon weet zo goed als zeker dat het klopt, zonder dat goed te kunnen verklaren. Het helderweten lijkt niet ergens vandaan te komen, het komt niet voort uit gevoel of intuïtie, maar uit ‘het niets’. Een helderwetend persoon kan energie of trillingen omzetten in woorden of beelden. Helderwetendheid komt weinig voor.

Gebruik van helderwetendheid

Helderwetendheid kan goed worden ingezet bij:

  • Hulpverlening aan anderen
  • Het loslaten van energieblokkades
  • Het bieden van levens- en gezondheidsadvies

Wat is heldervoelend?

Heldervoelend is het voelen van fijngevoelige energieën. Dit kunnen allerlei soorten energieën zijn, de energieën van de buurt waar je bent, maar ook de gevoelens en sentimenten van mensen. De energieën die opgemerkt worden zweven als het ware op die plek rond. Zo heeft iedere woning een andere ambiance, dat bepaald wordt door de bewoners van de woning. Deze energie kan nog lang blijven hangen als de bewoners zijn verhuisd en er nieuwe mensen zijn ingetrokken. Veel mensen zijn heldervoelend zonder dat zij het zelf weten.